Živočišná mléka (nejčastěji kravská) a jejich produkty jsou velice diskutovanou skupinou potravin ve výživě dětí, navíc dostupné informace o těchto potravinách se výrazně liší.

Dříve se velmi často doporučovalo dětem dávat mléko k pití dokonce až od tří let dítěte, přední zdravotnické organizace ale naopak uvádí, že kravské mléko jako nápoj může být dětem nabízen již od prvního roku dítěte. Kravské mléko je dobrým zdrojem bílkovin, vitamínu A, B12 nebo vitamínu D.

Při přípravě receptů (pečivo, omáčky, kaše atd.) jej lze v malém množstvím použít už před prvním rokem dítěte.

Kdy zavádět mléko

Proč by děti mladší jednoho roku neměli pít živočišné mléko?

Jako nápoj se kravské mléko nedoporučuje dávat dětem mladším jednoho roku. Je to především z důvodu nízkého obsahu železa, vápníku, jenž může bránit vstřebávání železa z jiných potravin a také vysokému podílu bílkovin, které mohou zatěžovat ledviny.

K vaření můžete v malém množství živočišná mléka používat už před prvním rokem dítěte.

Jak vybrat mléko

Do kvality mléčných výrobků vstupuje několik faktorů:

Jak mléko dětem nabízet

Jak zavést živočišné mléko